Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Wielkanocna kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu 2019

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu zaprasza w Wielką Sobotę – 20 kwietnia (godz. 9.00 – 14.00) na kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2019r. zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

bełkowski 5

- W tym roku chcemy jako Komitet i parafia św. Wacława – zarządca  cmentarza rzymskokatolickiego w Radomiu, przeprowadzić renowację dwóch zabytkowych nagrobków – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący SKOZCR w Radomiu. – Będą to dziewiętnastowieczne, kamienne pomniki: Emilii z Wolskich Targowskiej oraz rodziny Bełkowskich i Napiórkowskich. Szacowany przez nas łączny koszt prac konserwatorskich, to ok. 94 tys. zł.  To będzie bardzo duży wysiłek finansowy, dlatego bardzo liczymy na dobre efekty tegorocznych kwest na cmentarzy; tej najbliższej w Wielką Sobotę i tej w czasie święta Wszystkich Świętych. Chcemy też cześć środków pozyskać z dotacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – dodaje Adamiec.

Program prac konserwatorskich w przypadku obu pomników, będzie polegał na całkowitym demontażu obiektów i przeprowadzeniu skomplikowanych zabiegów konserwatorskich w pracowni konserwatorskiej. 

- Niestety pomnik Emilii z Wolskich Targowskiej, wraz z całą strukturą komory grobowej, uległ bardzo poważnemu zniszczeniu. W  listopadzie ubiegłego roku, w zasadzie doszło do katastrofalnego zapadnięcia się gruntu pod pomnikiem, a dwie płyty bezpośrednio nakrywające kryptę, w znacznej części osunęły się poniżej poziomu podmurówki. W trakcie upadku pomnika najmocniej ucierpiał element zwieńczenia, z którego ozdobna korona liści akroterionów została prawie w połowie utrącona. Blok z wykutymi inskrypcjami stracił kilka obszernych fragmentów na narożach i krawędziach – opisuje zniszczenia pomnika Adamiec.

targowska po zawaleniu 2

W czasie 24  lat istnienia, Komitet uzyskał w czasie zbiórek kwotę, ponad 661 tys. zł. Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tys. zł. i 2014r. – 40 tys. zł. oraz w 2016r. – 33tys. zł. W 2017r,  w czasie listopadowej kwesty,  do puszek trafiło 23100 zł., a w 2018 (listopad): 41 tys. zł. 

W 2018 roku Komitet przeprowadził renowację pomnika nagrobnego (kosztem 26,5 tys. zł.) księdza Michała Kobierskiego (ur.24.09.1804r.  +24.02.1876r.), który powstał w 1876 roku dla proboszcza radomskiej parafii farnej. 

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym.

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: żołnierze napoleońscy i Królestwa Polskiego, powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji, w tym gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), major T. Brzęk – Osiński, dr Teofil Rewoliński (1821 - 1899) - doktor medycyny i inspektor Urzędu Lekarskiego, wybitny Senator II RP Maciej Glogier i doktor Ludwik Przybyłko, Stanisław Wierzbicki (1865 - 1937) - znany restaurator Królestwa Polskiego i II Rzeczypospolitej;  biskup sandomierski  Paweł Kubicki - sufragan sandomierski 1871 - 1944, autor wielu dzieł historycznych, wychowawca szeregu pokoleń kapłańskich oraz biskupi radomscy: Edward Materski i Stefan Siczek.

Autor: SKOZCR w Radomiu 

Śmierć śp. Jana Przeklasy

10 stycznia 2019r.  zmarł JAN PRZEKLASA nasz Kolega i członek Zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu

RODZINIE Śp. JAN SKŁADAMY SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

R+I+P

przeklasa

Kwesta na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim w dniach 1-3 listopada 2018r.

Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego, serdecznie zaprasza do udziału w listopadowej kweście, dzięki której możliwe będą w 2019r. kolejne prace renowacje na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

Tegoroczna kwesta trwać będzie w dniach 1-3 listopada, w godz. 9.00 - 15.00. 

IMAG2294bbb

 

Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia nagrobka ks. Michała Kobierskiego (kwat. 5A), który dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się odrestaurować w roku 2018.

Klasycystyczny pomnik nagrobny księdza Michała Kobierskiego (ur.24.09.1804r.  +24.02.1876r.), powstał w 1876 roku dla proboszcza radomskiej parafii farnej. Ks. Kobierski pochodził z rodziny szlacheckiej, pieczętującej się herbem Ostoja. Urodził się w Bystrojowicach, w majątku rodziców, położonym w powiecie sandomierskim. Do Radomia przybył w 1839 roku jako 35 letni kapłan. Zasłużył się dla radomskiej fary przeprowadzając liczne prace remontowo renowacyjne. Pomagał również uczestnikom Powstania Styczniowego, za co jego i pozostałych kapłanów fary, spotkały represje. Po jego śmierci Bractwo Różańcowe ufundowało ks. Kobierskiemu epitafium. Ks. Kobierski został pochowany w grobie na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, w którym spoczywa również Maksymilian Kobierski, naczelnik urzędu guberni radomskiej (zm. w 80-tym roku życia, w 1888r.). 

W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jako Komitet pragnęliśmy uczcić księdza Michała Kobierskiego, który mocno wspierał powstańców styczniowych.  Wszak to Powstanie Styczniowe, jest jednym z najważniejszych filarów naszej niepodległości i polskiego patriotyzmu. Pamięć o powstańcach styczniowych; Traugutcie, Langiewiczu, Czchowskim i tysiącach bezimiennych uczestników zrywu 1863 – 1864, jest też naszą powinnością wobec Ojczyzny. Każdego  roku w okresie święta zmarłych (również wielkanocne - w Wielką Sobotę), Komitet prowadzi kwesty na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej, dzięki którym możliwe są kolejne renowacje. Tegoroczne prace konserwatorskie nagrobka ks. Kobierskiego, to koszt 26,5 tys. zł.   W czasie 23 lat istnienia, Komitet uzyskał w czasie zbiórek kwotę, ponad 620 tys. zł. Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tys. zł. i 2014r. – 40 tys. zł. oraz w 2016r. – 33tys. zł. W 2017r,  w czasie listopadowej kwesty,  do puszek trafiło 23100 zł.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

WIELKANOCNA KWESTA NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W RADOMIU

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu zaprasza w Wielką Sobotę – 31 marca (godz. 9.00 – 14.00) na kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2018r. jednego z zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

Kobierski Michał stan 21.10.2017

- W tym roku chcemy jako Komitet, wraz z parafią św. Wacława, włączyć się również do obchodów 100 odzyskania niepodległości Polski. Powstanie Styczniowe jest jednym z najważniejszych filarów odbudowy niepodległości i polskiego patriotyzmu. Pamięć o powstańcach styczniowych; Traugutcie, Langiewiczu, Czchowskim i tysiącach bezimiennych uczestników zrywu 1863 – 1864, jest naszą powinnością wobec Ojczyzny – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący SKOZCR w Radomiu.

– Dlatego, po raz pierwszy postanowiliśmy odnowić nagrobek bardzo zasłużonego dla Powstania Styczniowego, radomskiego proboszcza parafii farnej, ks. Michała Kobierskiego (1804 – 1876). Jest to również pierwszy nagrobek kapłański, który odnawiamy. Jak wynika z dziejów radomskiej fary, zaangażowanie się jej księży w pomoc uczestnikom Powstania Styczniowego było bardzo znaczące, co ostatecznie skończyło się represjami władzy carskiej. Dwóch wikarych zostało w latach 1863-1864 zesłanych na Sybir, a samego proboszcza Michała Kobierskiego, władze carskie obłożyły wysoką kontrybucją (200 rubli) za ukrywanie powstańczego sztandaru – dodaje Adamiec.

Od 23 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej nekropolii Radomia. Do tej pory społecznicy zebrali kwotę, ponad 620 tys. zł. (33 kwesty), dzięki którym odnowili 20 zabytkowych nagrobków.

Na  pilną renowację w kolejnych latach czeka blisko 350 nagrobków wpisanych do rejestru ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich zabytkowe nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. Dlatego, wraz z parafią św. Wacława, prosimy hojny udział w wielkanocnej kweście; kwestujących i darczyńców, aby w tym roku kontynuować dzieło duchowej i materialnej troski o nasz piękny radomski cmentarz rzymskokatolicki – zachęca do udziału w kweście Sławomir Adamiec.

Autor: SKOZCR  w Radomiu

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license