Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Wyniki wielkanocnej kwesty na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu podsumował 12. Wielkanocną kwestę (a 32. w historii Komitetu), na najstarszej nekropolii ziemi radomskiej. W Wielką Sobotę, do puszek Komitetu trafiło ponad 3 tys. zł.

kwesta2017wielkanoc

W Wielką Sobotę (15 kwietnia) Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, po raz 12. zorganizował Wielkanocną kwestę, a 32. w dwudziestodwuletniej historii Komitetu, z której środki zostaną przeznaczone w 2017 roku na renowację nagrobków; Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich. Do puszek SKOZCR w Radomiu, trafiło 3014,18 zł.

- Bardzo dziękujemy za wsparcie naszego wspólnego dzieła odnowy najstarszych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej; za każdą choćby najmniejszą i symboliczną darowiznę przekazaną w czasie Wielkanocnej kwesty. To wyraz naszej wspólnej troski o dobro materialne i duchowe radomskiej nekropolii. Dla Komitetu „mała” kwesta Wielkanocna, ma bardziej symboliczny wymiar, ponieważ zasadnicze środki, uzyskujemy w czasie dużej kwesty listopadowej. W Wielkosobotnią kwestę, chodzi nam bardziej o to, aby uświadamiać społeczeństwu potrzeby i znaczenia społecznej troski o zabytki sztuki sepulkralnej Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. Dla Komitetu, to również wielka radość i satysfakcja, kiedy nasza społeczna działalność, znajduje uznanie społeczne. Dziękujemy również wszystkim osobom, które z nami kwestowały – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Komitetu.

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym. W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w, na którym wznosi się postument wykonany z piaskowca, zwieńczony krzyżem. Cokół nagrobka wyróżnia się wielkim bogactwem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę.

Społeczny Komitet chce, po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu i podpisaniu umowy z pracownią konserwatorską, rozpocząć prace renowacyjne na przełomie maja i czerwca br. Efekt końcowy prac, zostanie zaprezentowany przed listopadowym świętem Wszystkich Świętych. Koszt tegorocznych prac przy obu postumentach, przekroczy 45 tys. zł.

W ciągu 22 lat istnienia, Komitet zebrał łącznie w czasie 32 kwest, ponad 580 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 nagrobków.

SKOZCR w Radomiu

Wielkanocna kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu organizuje w Wielką Sobotę – 15 kwietnia (godz. 9.00 – 14.00) kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2017, dwóch nagrobków: Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich.

DPP 0001

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ul. Limanowskiego/Dębowa, obejmą dwa bardzo cenne, dziewiętnastowieczne nagrobki; Jana Mileyko oraz grobowiec rodziny Surmackich. Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu wybrał je, spośród kilkudziesięciu zabytkowych nagrobków, które potrzebują najpilniejszych prac konserwatorskich. Na radomskiej nekropolii znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Tylko dzięki ofiarności społecznej, niektóre z zabytkowych nagrobków, każdego roku Komitet i zarządca Cmentarza – parafia św. Wacława, może objęć pracami renowacyjnymi. W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w, na którym wznosi się postument wykonany z piaskowca, zwieńczony krzyżem. Cokół nagrobka wyróżnia się wielkim bogactwem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. - Mamy nadzieję, że dzięki hojności osób odwiedzających radomska nekropolię rzymskokatolicką, w Wielką Sobotę oraz w czasie listopadowych świąt Wszystkich Świętych, uda nam się zebrać środki na renowację w 2017r. dwóch nagrobków: Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.- Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. W ostatnim czasie, uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych Zwierzchnika Bożogrobców w Polsce – prof. Piotra Małoszewskiego na cmentarzu rakowickim i z pełnym przekonaniem i wielką dumą, mogę powiedzieć, że radomska nekropolia rzymskokatolicka, jest równie piękna i zadbana, jak zabytkowy cmentarz krakowski czy warszawskie Powązki. Nasze prace konserwatorskie, to bardzo kosztowne inwestycje, wymagające dużego zaangażowania środków społecznych, specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej i historycznej oraz uzgodnień z zarządcą cmentarza, biurem konserwatora zabytków i wykonawcami. Dlatego już dziś bardzo dziękujemy za materialne wsparcie naszych działań społecznych i wspólne dzieło odnowy, prosząc o choćby najmniejsze i symboliczne darowizny w Wielką Sobotę, w czasie kwesty wielkanocnej na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim, przy ul. Limanowskiego/Dębowa. Każdego roku do kwesty na radomskim cmentarzu, włączają się wolontariusze; członkowie i sympatycy Społecznego Komitetu Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, w tym uczniowie i nauczyciele radomskich szkół. Prosimy i tym razem o liczny udział osób pragnących z nami kwestować w Wielką Sobotę, choćby przez kilka godzin – apeluje Adamiec.Tegoroczne prace konserwatorskie, będą bardzo kosztowne, a Komitet wstępnie szacuje się, że przekroczą kwotę 45 tys. zł. W ciągu ponad 22 istnienia, Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, zebrał łącznie ponad 577 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 obiektów sztuki cmentarnej. Wszystkie ww. realizacje można oglądać na stronie Komitetu: www.zabytkicmentarza.radom.pl

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim (założonym w 1812 r.), przy ul. Limanowskiego/Dębowa, pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji oraz 5 żołnierzy, gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), którego w br. obchodzić będziemy 100. rocznice śmierci, major T. Brzęk – Osiński, wybitny Senator II RP Maciej Glogier i doktor Ludwik Przybyłko oraz biskupi radomscy; Edward Materski i Stefan Siczek.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu powstał w 1995r. w związku z kradzieżą i dewastacją, symbolu radomskiej nekropolii - rzeźby „Anioła Ciszy”, z grobu Konstantego Mareckiego. Grupa społeczników zarejestrowała Komitet i zorganizowała w 1995 r. pierwszą kwestę na cmentarzu. W 1996 roku powrócił na grób Mareckiego, w dniu Wszystkich Świętych „Anioł Ciszy”, wg. modelu art. rzeźbiarza Karola Badyny, wykonana przez firmę Kamar i przekazana jako dar biskupowi Edwardowi Materskiemu. Ze środków zebranych podczas kolejnych kwest Komitet przeprowadził renowacje pomników nagrobnych, m.in.: Herdinów (kw.4A), Dzikowskich (kw. 6A), Twardzickich (kw. 12A) i Kociubskich (kw.10A), dziecięcych - Stefci Lewandowskiej (kw.11A), Stasia i Luci Kędzierskich (kw. 11A), dzieci z rodziny Wielochowskich (kw. 5A) oraz żeliwnego pomnika Marianny Pentz.

W kolejnych latach 2010/2014 zostały odnowione, kamienny pomnik Franciszki Ogińskiej (kw.11A) oraz żeliwne nagrobki Ignacego Karpińskiego (kw.3A), Ludwika Przybyłki (kw.4A), kamienny Franciszka Truszkowskiego (kw.4A), grób rodziny Wysockich i Nowickich, rodziny Mierzyńskich oraz Kobierskich i Piotra Błochowicza. W roku 2015 Komitet odnowił postument Marianny Chludzińskiej (24 tyś. zł.) i nagrobek dzieci Kobierskich (6 tyś. zł.), natomiast w roku 2016 – nagrobki:  Marianny Niedźwieckiej oraz Stasia i Luci Kędzierskich.

Celem Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej troski o zabytki sztuki sepulkralnej Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu oraz podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań zmierzających do renowacji zabytkowych nagrobków.

Tegoroczna wielkanocna kwesta na radomskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego/Dębowa,, prowadzona będzie przez wolontariuszy, członków i sympatyków Społecznego Komitetu w Wielką Sobotę, w godz. 9.00 – 14.00.

Autor:  SKOZCRz w Radomiu

Renowacje na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim w 2017 roku

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, podjął decyzję o renowacji w 2017r. dwóch nagrobków na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej; Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich.

SURMACKI2

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ul. Limanowskiego, obejmą dwa bardzo cenne, dziewiętnastowieczne nagrobki; Jana Mileyko oraz grobowiec rodziny Surmackich. Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu musiał wybrać spośród kilkudziesięciu zabytkowych nagrobków, te które potrzebują najpilniejszych prac konserwatorskich.

– Na radomskiej nekropolii mamy ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Tylko dzięki ofiarności społecznej, możemy niektóre z nich każdego roku ratować - mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Komitetu.

- W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w, na którym wznosi się postument wykonany z piaskowca, zwieńczony krzyżem. Cokół nagrobka wyróżnia się wielkim bogactwem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia urzędnika Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. Obecnie czekamy na oferty od wykonawców prac konserwatorskich, które chcielibyśmy, aby ruszyły na początku czerwca. Natomiast prezentacja odnowionych nagrobków, nastąpi tradycyjnie, przed świętem Wszystkich Świętych – dodaje Adamiec.

Zarząd Komitetu liczy, że z dwóch tegorocznych kwest (wielkanocna w Wielką Sobotę i listopadowa we Wszystkich Świętych), uda się zebrać środki, które pozwolą wykonać wszystkie zaplanowane prace. W czasie ubiegłorocznej kwesty listopadowej, do puszek kwestujących trafiło ponad 33 tys. zł., za które Komitet wykonał renowację nagrobków: Marianny Niedźwieckiej oraz Stasia i Luci Kędzierskich. Tegoroczne prace, będą jednak bardziej kosztowne i wstępnie szacuje się, że przekroczą kwotę 40 tys. zł. W ciągu ponad 21 istnienia, Komitet zebrał łącznie ponad 577 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 obiektów sztuki cmentarnej.

Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Lilimanowskiego ma ponad 200 lat i należy do najstarszych w Polsce. Został założony w 1812 roku na działce o powierzchni 2 morgów, które ofiarował Wojciech Łodwigowski, „zamożny obywatel radomski”. Miejsce to położone było około 150 metrów na zachód od drogi zwanej „traktatem starokrakowskim”, poza rogatkami miejskimi „w polu” odległym około jednego kilometra od Radomia. Fundator, w aktach notarialnych z lat 1812-1813, występuje jako „... różnych posiadłości na Starym Mieście Radomiu właściciel”, oraz posiadacz pustego placu „... przy drodze publicznej z miasta Radomia ku miastu Szydłowcu idący” (źródło: waclaw.radom.pl). W 1985r. cmentarz został wpisany, do rejestru zabytków województwa radomskiego.

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: żołnierze napoleońscy i Królestwa Polskiego, powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji, w tym gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), major T. Brzęk – Osiński, dr Teofil Rewoliński (1821 - 1899) - doktor medycyny i inspektor Urzędu Lekarskiego, wybitny Senator II RP Maciej Glogier i doktor Ludwik Przybyłko, Stanisław Wierzbicki (1865 - 1937) - znany restaurator Królestwa Polskiego i II Rzeczypospolitej;  biskup sandomierski  Paweł Kubicki - sufragan sandomierski 1871 - 1944, autor wielu dzieł historycznych, wychowawca szeregu pokoleń kapłańskich oraz biskupi radomscy: Edward Materski i Stefan Siczek.

 Autor:

źródło: SKOZCR w Radomiu 

PODZIĘKOWANIA I WYNIKI KWESTY NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W RADOMIU 29.10 - 01.11/2016

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu podsumował 31 kwestę, na najstarszej nekropolii ziemi radomskiej. W czasie czterech dni zbiórki, do puszek Komitetu trafiło ponad 33 tys. zł.

KWESTA 1.2 list. 2014

W czasie trzech dni poprzedzających oraz w dzień Wszystkich Świętych, Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, po raz 31 zorganizował kwestę, z której środki zostaną w 2017 roku przeznaczone na renowację, wytypowanych przez Komitet i zarządcę cmentarza - parafię św. Wacława, nagrobków potrzebujących pilnych prac konserwatorskich. Ostatecznie do puszek Komitetu i skarbony (ustawionej na cmentarzu) trafiło 33320,53 zł., pomimo złej pogody, jaka w tym roku towarzyszyła zbiórce i jej nie ułatwiała.

- Bardzo dziękujemy za wsparcie naszego wspólnego dzieła odnowy; za każdą choćby najmniejszą i symboliczną darowiznę przekazaną w czasie kwesty na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim. To wyraz naszej wspólnej troski o dobro materialne i duchowe najstarszej radomskiej nekropolii. To też wyraz istoty naszego człowieczeństwa i wiary, że o nas i nasze groby, ktoś długo po śmierci, będzie również pamiętał – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Komitetu.

– Na radomskiej nekropolii znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Tylko dzięki ofiarności społecznej, możemy część z nich już teraz ratować. W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia. Chcemy, po podliczeniu naszych środków i kosztu renowacji nagrobka Mileyko, wskazać ewentualnie również drugi nagrobek do renowacji, w 2017r. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tegorocznej listopadowej kwesty i bardzo wdzięczni, za każdy najmniejszy datek, który trafił do puszek kwestujących. Dziękujemy również, wszystkim wolontariuszom, w szczególności młodzieży radomskich szkół, którzy mimo niesprzyjającej pogody, kwestowali w tym roku z Komitetem – podsumowuje Adamiec.

Przypomnijmy, kwesta ubiegłoroczna (listopad 2015) przyniosła środki: 32 398 zł, natomiast najwyższa zbiórka, to listopad 2010 – 49.913,54 zł. W ciągu 21 istnienia, Komitet zebrał łącznie z tegoroczną kwestą ponad 577 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 nagrobków. W 2015r. Komitet przeprowadził renowację nagrobków: Marianny Chludzińskiej oraz konserwację nagrobka dzieci Wielichowskich; natomiast w tym roku były to; nagrobek Marianny Niedźwieckiej oraz postument dzieci Kędzierskich.

Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Lilimanowskiego ma ponad 200 lat i należy do najstarszych w Polsce. Został założony w 1812 roku na działce o powierzchni 2 morgów, które ofiarował Wojciech Łodwigowski, „zamożny obywatel radomski”. Miejsce to położone było około 150 metrów na zachód od drogi zwanej „traktatem starokrakowskim”, poza rogatkami miejskimi „w polu” odległym około jednego kilometra od Radomia. Fundator, w aktach notarialnych z lat 1812-1813, występuje jako „... różnych posiadłości na Starym Mieście Radomiu właściciel”, oraz posiadacz pustego placu „... przy drodze publicznej z miasta Radomia ku miastu Szydłowcu idący” (źródło: waclaw.radom.pl). W 1985r. cmentarz został wpisany, do rejestru zabytków województwa radomskiego.

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: żołnierze napoleońscy i Królestwa Polskiego, powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji, w tym gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), major T. Brzęk – Osiński, dr Teofil Rewoliński (1821 - 1899) - doktor medycyny i inspektor Urzędu Lekarskiego, wybitny Senator II RP Maciej Glogier i doktor Ludwik Przybyłko, Stanisław Wierzbicki (1865 - 1937) - znany restaurator Królestwa Polskiego i II Rzeczypospolitej;  biskup sandomierski  Paweł Kubicki - sufragan sandomierski 1871 - 1944, autor wielu dzieł historycznych, wychowawca szeregu pokoleń kapłańskich oraz biskupi radomscy: Edward Materski i Stefan Siczek.

Red.: SKOZCR w Radomiu 

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license