Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Śmierć śp. Jana Przeklasy

10 stycznia 2019r.  zmarł JAN PRZEKLASA nasz Kolega i członek Zarządu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, nauczyciel Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 Integracyjnej w Radomiu

RODZINIE Śp. JAN SKŁADAMY SZCZERE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA

R+I+P

przeklasa

Kwesta na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim w dniach 1-3 listopada 2018r.

Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego, serdecznie zaprasza do udziału w listopadowej kweście, dzięki której możliwe będą w 2019r. kolejne prace renowacje na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

Tegoroczna kwesta trwać będzie w dniach 1-3 listopada, w godz. 9.00 - 15.00. 

IMAG2294bbb

 

Zachęcamy również Państwa do odwiedzenia nagrobka ks. Michała Kobierskiego (kwat. 5A), który dzięki wspólnemu wysiłkowi udało nam się odrestaurować w roku 2018.

Klasycystyczny pomnik nagrobny księdza Michała Kobierskiego (ur.24.09.1804r.  +24.02.1876r.), powstał w 1876 roku dla proboszcza radomskiej parafii farnej. Ks. Kobierski pochodził z rodziny szlacheckiej, pieczętującej się herbem Ostoja. Urodził się w Bystrojowicach, w majątku rodziców, położonym w powiecie sandomierskim. Do Radomia przybył w 1839 roku jako 35 letni kapłan. Zasłużył się dla radomskiej fary przeprowadzając liczne prace remontowo renowacyjne. Pomagał również uczestnikom Powstania Styczniowego, za co jego i pozostałych kapłanów fary, spotkały represje. Po jego śmierci Bractwo Różańcowe ufundowało ks. Kobierskiemu epitafium. Ks. Kobierski został pochowany w grobie na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, w którym spoczywa również Maksymilian Kobierski, naczelnik urzędu guberni radomskiej (zm. w 80-tym roku życia, w 1888r.). 

W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, jako Komitet pragnęliśmy uczcić księdza Michała Kobierskiego, który mocno wspierał powstańców styczniowych.  Wszak to Powstanie Styczniowe, jest jednym z najważniejszych filarów naszej niepodległości i polskiego patriotyzmu. Pamięć o powstańcach styczniowych; Traugutcie, Langiewiczu, Czchowskim i tysiącach bezimiennych uczestników zrywu 1863 – 1864, jest też naszą powinnością wobec Ojczyzny. Każdego  roku w okresie święta zmarłych (również wielkanocne - w Wielką Sobotę), Komitet prowadzi kwesty na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej, dzięki którym możliwe są kolejne renowacje. Tegoroczne prace konserwatorskie nagrobka ks. Kobierskiego, to koszt 26,5 tys. zł.   W czasie 23 lat istnienia, Komitet uzyskał w czasie zbiórek kwotę, ponad 620 tys. zł. Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tys. zł. i 2014r. – 40 tys. zł. oraz w 2016r. – 33tys. zł. W 2017r,  w czasie listopadowej kwesty,  do puszek trafiło 23100 zł.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

WIELKANOCNA KWESTA NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W RADOMIU

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu zaprasza w Wielką Sobotę – 31 marca (godz. 9.00 – 14.00) na kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2018r. jednego z zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

Kobierski Michał stan 21.10.2017

- W tym roku chcemy jako Komitet, wraz z parafią św. Wacława, włączyć się również do obchodów 100 odzyskania niepodległości Polski. Powstanie Styczniowe jest jednym z najważniejszych filarów odbudowy niepodległości i polskiego patriotyzmu. Pamięć o powstańcach styczniowych; Traugutcie, Langiewiczu, Czchowskim i tysiącach bezimiennych uczestników zrywu 1863 – 1864, jest naszą powinnością wobec Ojczyzny – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący SKOZCR w Radomiu.

– Dlatego, po raz pierwszy postanowiliśmy odnowić nagrobek bardzo zasłużonego dla Powstania Styczniowego, radomskiego proboszcza parafii farnej, ks. Michała Kobierskiego (1804 – 1876). Jest to również pierwszy nagrobek kapłański, który odnawiamy. Jak wynika z dziejów radomskiej fary, zaangażowanie się jej księży w pomoc uczestnikom Powstania Styczniowego było bardzo znaczące, co ostatecznie skończyło się represjami władzy carskiej. Dwóch wikarych zostało w latach 1863-1864 zesłanych na Sybir, a samego proboszcza Michała Kobierskiego, władze carskie obłożyły wysoką kontrybucją (200 rubli) za ukrywanie powstańczego sztandaru – dodaje Adamiec.

Od 23 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej nekropolii Radomia. Do tej pory społecznicy zebrali kwotę, ponad 620 tys. zł. (33 kwesty), dzięki którym odnowili 20 zabytkowych nagrobków.

Na  pilną renowację w kolejnych latach czeka blisko 350 nagrobków wpisanych do rejestru ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich zabytkowe nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. Dlatego, wraz z parafią św. Wacława, prosimy hojny udział w wielkanocnej kweście; kwestujących i darczyńców, aby w tym roku kontynuować dzieło duchowej i materialnej troski o nasz piękny radomski cmentarz rzymskokatolicki – zachęca do udziału w kweście Sławomir Adamiec.

Autor: SKOZCR  w Radomiu

Wyniki 33. kwesty na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Tegoroczna dwudniowa listopadowa kwesta na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu, przyniosła dochód ponad 23,1 tyś. zł. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego składa podziękowanie za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków.

kwesta podziękowania

Od 22 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej – 205 letniej nekropolii Radomia. W czasie 22 lat istnienia, Komitet uzyskał kwotę, ponad 620 tyś. zł. (33 kwesty). Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tyś. zł. i 2014r. – 40 tyś. zł. oraz w 2016r. – 33tyś. zł. W tym roku do puszek kwestujących w dniach 1 i 2 listopada, trafiło 23100 zł.

W czasie listopadowych świąt, prawie na wszystkich zabytkowych nekropoliach polskich, prowadzone były kwesty, z których środki, podobnie jak w Radomiu, przeznaczane są na ratowanie bezcennych zabytkowych nagrobków.

W trakcie największej tegorocznej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie zebrano w ciągu 4 dni kwotę 155 tyś. zł. i wzięło w niej udział ok. 250 osób ze świata kultury, sztuki, nauki i życia społecznego. Stąd radomski wynik kwesty, należy uznać jako bardzo dobry, zważywszy na ilość kwestujących i 4 dni warszawskiej zbiórki środków.

- Jako Komitet i parafia św. Wacława, zarządca zabytkowej nekropolii rzymskokatolickiej w Radomiu, dziękujemy wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą wsparli renowację najstarszych i najpiękniejszych pomników na naszej zabytkowej, radomskiej nekropolii. W tym roku uzyskaliśmy ponad 23 tyś. zł. To dobry wynik, który pozwoli nam na uzupełnienie płatności za tegoroczne prace oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 2018. Szczególną wdzięczność kierujemy do wolontariuszy, zbierających darowizny, w tym młodzieży radomskich szkół. Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi zarządcy – parafii św. Wacława, przez ostatnie lata stał się nie tylko, pięknym przykładem nie tylko pamięci o bliskich zmarłych, ale również o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są m.in. wyniki dorocznych kwest Komitetu  – podsumowuje Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Zarządu SKOZCR w Radomiu.

W 2017 roku, Komitet przeprowadził renowację dwóch nagrobków: Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w. Cokół nagrobka Surmackich wyróżnia się wielkim bogactwem i pięknem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. Koszt obu tegorocznych prac renowacyjnych, to 43.626 zł.

Na  pilną renowację w kolejnych latach czeka blisko 350 nagrobków wpisanych do rejestru ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: red. SKOZCR w Radomiu

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license