Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Wyniki 33. kwesty na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Tegoroczna dwudniowa listopadowa kwesta na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu, przyniosła dochód ponad 23,1 tyś. zł. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego składa podziękowanie za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków.

kwesta podziękowania

Od 22 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej – 205 letniej nekropolii Radomia. W czasie 22 lat istnienia, Komitet uzyskał kwotę, ponad 620 tyś. zł. (33 kwesty). Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tyś. zł. i 2014r. – 40 tyś. zł. oraz w 2016r. – 33tyś. zł. W tym roku do puszek kwestujących w dniach 1 i 2 listopada, trafiło 23100 zł.

W czasie listopadowych świąt, prawie na wszystkich zabytkowych nekropoliach polskich, prowadzone były kwesty, z których środki, podobnie jak w Radomiu, przeznaczane są na ratowanie bezcennych zabytkowych nagrobków.

W trakcie największej tegorocznej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie zebrano w ciągu 4 dni kwotę 155 tyś. zł. i wzięło w niej udział ok. 250 osób ze świata kultury, sztuki, nauki i życia społecznego. Stąd radomski wynik kwesty, należy uznać jako bardzo dobry, zważywszy na ilość kwestujących i 4 dni warszawskiej zbiórki środków.

- Jako Komitet i parafia św. Wacława, zarządca zabytkowej nekropolii rzymskokatolickiej w Radomiu, dziękujemy wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą wsparli renowację najstarszych i najpiękniejszych pomników na naszej zabytkowej, radomskiej nekropolii. W tym roku uzyskaliśmy ponad 23 tyś. zł. To dobry wynik, który pozwoli nam na uzupełnienie płatności za tegoroczne prace oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 2018. Szczególną wdzięczność kierujemy do wolontariuszy, zbierających darowizny, w tym młodzieży radomskich szkół. Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi zarządcy – parafii św. Wacława, przez ostatnie lata stał się nie tylko, pięknym przykładem nie tylko pamięci o bliskich zmarłych, ale również o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są m.in. wyniki dorocznych kwest Komitetu  – podsumowuje Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Zarządu SKOZCR w Radomiu.

W 2017 roku, Komitet przeprowadził renowację dwóch nagrobków: Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w. Cokół nagrobka Surmackich wyróżnia się wielkim bogactwem i pięknem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. Koszt obu tegorocznych prac renowacyjnych, to 43.626 zł.

Na  pilną renowację w kolejnych latach czeka blisko 350 nagrobków wpisanych do rejestru ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: red. SKOZCR w Radomiu

33. Kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu oraz Parafia św. Wacława w Radomiu, zapraszają do udziału w kolejnej zbiórce środków na rzecz ratowania najstarszych nagrobków na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego/Dębowa w Radomiu.

1a

Tegoroczna kwesta trwać będzie 1 i 2 listopada, w godz. 9.00 – 16.00.

 W ciągu 22 lat istnienia, Komitet zebrał łącznie w czasie dotychczasowych kwest, ponad 580 tys. zł., dzięki którym odnowił 20 nagrobków. W bieżącym roku, pierwotne piękno i blask odzyskały; postument Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w. Cokół nagrobka Surmackich wyróżnia się wielkim bogactwem i pięknem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. Koszt obu tegorocznych prac renowacyjnych, to ponad 45 tys. zł.

 - Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich zabytkowe nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. Dlatego prosimy o równie hojny udział w listopadowej kweście; kwestujących i darczyńców, aby w kolejnym roku kontynuować dzieło duchowej i materialnej troski o nasz piękny radomski cmentarz rzymskokatolicki – zachęca do udziału w kweście Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Komitetu.

 Autor: SKOZCR w Radomiu

Wyniki wielkanocnej kwesty na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu podsumował 12. Wielkanocną kwestę (a 32. w historii Komitetu), na najstarszej nekropolii ziemi radomskiej. W Wielką Sobotę, do puszek Komitetu trafiło ponad 3 tys. zł.

kwesta2017wielkanoc

W Wielką Sobotę (15 kwietnia) Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, po raz 12. zorganizował Wielkanocną kwestę, a 32. w dwudziestodwuletniej historii Komitetu, z której środki zostaną przeznaczone w 2017 roku na renowację nagrobków; Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich. Do puszek SKOZCR w Radomiu, trafiło 3014,18 zł.

- Bardzo dziękujemy za wsparcie naszego wspólnego dzieła odnowy najstarszych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej; za każdą choćby najmniejszą i symboliczną darowiznę przekazaną w czasie Wielkanocnej kwesty. To wyraz naszej wspólnej troski o dobro materialne i duchowe radomskiej nekropolii. Dla Komitetu „mała” kwesta Wielkanocna, ma bardziej symboliczny wymiar, ponieważ zasadnicze środki, uzyskujemy w czasie dużej kwesty listopadowej. W Wielkosobotnią kwestę, chodzi nam bardziej o to, aby uświadamiać społeczeństwu potrzeby i znaczenia społecznej troski o zabytki sztuki sepulkralnej Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu. Dla Komitetu, to również wielka radość i satysfakcja, kiedy nasza społeczna działalność, znajduje uznanie społeczne. Dziękujemy również wszystkim osobom, które z nami kwestowały – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Komitetu.

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym. W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w, na którym wznosi się postument wykonany z piaskowca, zwieńczony krzyżem. Cokół nagrobka wyróżnia się wielkim bogactwem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę.

Społeczny Komitet chce, po uzyskaniu decyzji Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie Delegatura w Radomiu i podpisaniu umowy z pracownią konserwatorską, rozpocząć prace renowacyjne na przełomie maja i czerwca br. Efekt końcowy prac, zostanie zaprezentowany przed listopadowym świętem Wszystkich Świętych. Koszt tegorocznych prac przy obu postumentach, przekroczy 45 tys. zł.

W ciągu 22 lat istnienia, Komitet zebrał łącznie w czasie 32 kwest, ponad 580 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 nagrobków.

SKOZCR w Radomiu

Wielkanocna kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu organizuje w Wielką Sobotę – 15 kwietnia (godz. 9.00 – 14.00) kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2017, dwóch nagrobków: Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich.

DPP 0001

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ul. Limanowskiego/Dębowa, obejmą dwa bardzo cenne, dziewiętnastowieczne nagrobki; Jana Mileyko oraz grobowiec rodziny Surmackich. Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu wybrał je, spośród kilkudziesięciu zabytkowych nagrobków, które potrzebują najpilniejszych prac konserwatorskich. Na radomskiej nekropolii znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Tylko dzięki ofiarności społecznej, niektóre z zabytkowych nagrobków, każdego roku Komitet i zarządca Cmentarza – parafia św. Wacława, może objęć pracami renowacyjnymi. W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w, na którym wznosi się postument wykonany z piaskowca, zwieńczony krzyżem. Cokół nagrobka wyróżnia się wielkim bogactwem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. - Mamy nadzieję, że dzięki hojności osób odwiedzających radomska nekropolię rzymskokatolicką, w Wielką Sobotę oraz w czasie listopadowych świąt Wszystkich Świętych, uda nam się zebrać środki na renowację w 2017r. dwóch nagrobków: Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.- Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. W ostatnim czasie, uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych Zwierzchnika Bożogrobców w Polsce – prof. Piotra Małoszewskiego na cmentarzu rakowickim i z pełnym przekonaniem i wielką dumą, mogę powiedzieć, że radomska nekropolia rzymskokatolicka, jest równie piękna i zadbana, jak zabytkowy cmentarz krakowski czy warszawskie Powązki. Nasze prace konserwatorskie, to bardzo kosztowne inwestycje, wymagające dużego zaangażowania środków społecznych, specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej i historycznej oraz uzgodnień z zarządcą cmentarza, biurem konserwatora zabytków i wykonawcami. Dlatego już dziś bardzo dziękujemy za materialne wsparcie naszych działań społecznych i wspólne dzieło odnowy, prosząc o choćby najmniejsze i symboliczne darowizny w Wielką Sobotę, w czasie kwesty wielkanocnej na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim, przy ul. Limanowskiego/Dębowa. Każdego roku do kwesty na radomskim cmentarzu, włączają się wolontariusze; członkowie i sympatycy Społecznego Komitetu Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, w tym uczniowie i nauczyciele radomskich szkół. Prosimy i tym razem o liczny udział osób pragnących z nami kwestować w Wielką Sobotę, choćby przez kilka godzin – apeluje Adamiec.Tegoroczne prace konserwatorskie, będą bardzo kosztowne, a Komitet wstępnie szacuje się, że przekroczą kwotę 45 tys. zł. W ciągu ponad 22 istnienia, Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, zebrał łącznie ponad 577 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 obiektów sztuki cmentarnej. Wszystkie ww. realizacje można oglądać na stronie Komitetu: www.zabytkicmentarza.radom.pl

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim (założonym w 1812 r.), przy ul. Limanowskiego/Dębowa, pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji oraz 5 żołnierzy, gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), którego w br. obchodzić będziemy 100. rocznice śmierci, major T. Brzęk – Osiński, wybitny Senator II RP Maciej Glogier i doktor Ludwik Przybyłko oraz biskupi radomscy; Edward Materski i Stefan Siczek.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu powstał w 1995r. w związku z kradzieżą i dewastacją, symbolu radomskiej nekropolii - rzeźby „Anioła Ciszy”, z grobu Konstantego Mareckiego. Grupa społeczników zarejestrowała Komitet i zorganizowała w 1995 r. pierwszą kwestę na cmentarzu. W 1996 roku powrócił na grób Mareckiego, w dniu Wszystkich Świętych „Anioł Ciszy”, wg. modelu art. rzeźbiarza Karola Badyny, wykonana przez firmę Kamar i przekazana jako dar biskupowi Edwardowi Materskiemu. Ze środków zebranych podczas kolejnych kwest Komitet przeprowadził renowacje pomników nagrobnych, m.in.: Herdinów (kw.4A), Dzikowskich (kw. 6A), Twardzickich (kw. 12A) i Kociubskich (kw.10A), dziecięcych - Stefci Lewandowskiej (kw.11A), Stasia i Luci Kędzierskich (kw. 11A), dzieci z rodziny Wielochowskich (kw. 5A) oraz żeliwnego pomnika Marianny Pentz.

W kolejnych latach 2010/2014 zostały odnowione, kamienny pomnik Franciszki Ogińskiej (kw.11A) oraz żeliwne nagrobki Ignacego Karpińskiego (kw.3A), Ludwika Przybyłki (kw.4A), kamienny Franciszka Truszkowskiego (kw.4A), grób rodziny Wysockich i Nowickich, rodziny Mierzyńskich oraz Kobierskich i Piotra Błochowicza. W roku 2015 Komitet odnowił postument Marianny Chludzińskiej (24 tyś. zł.) i nagrobek dzieci Kobierskich (6 tyś. zł.), natomiast w roku 2016 – nagrobki:  Marianny Niedźwieckiej oraz Stasia i Luci Kędzierskich.

Celem Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej troski o zabytki sztuki sepulkralnej Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu oraz podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań zmierzających do renowacji zabytkowych nagrobków.

Tegoroczna wielkanocna kwesta na radomskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego/Dębowa,, prowadzona będzie przez wolontariuszy, członków i sympatyków Społecznego Komitetu w Wielką Sobotę, w godz. 9.00 – 14.00.

Autor:  SKOZCRz w Radomiu

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license