O nas

Nasze dotychczasowe działania to:
  • Objęcie pracami konserwatorskimi najokazalszych grobów, które nie mają opiekunów prawnych. Odrestaurowane zostały m.in. pomniki żeliwne Rodziny Herdinów (kw.4A), Rodziny Dzikowskich (kw. 6A), neogotyckie grobowce z piaskowca - Twardzickich (kw. 12A) i Kociubskich (kw.10A) oraz groby dziecięce - Stefci Lewandowskiej (kw.11A), Stasia i Luci Kędzierskich (kw. 11A), dzieci z rodziny Wielochowskich (kw. 5A), żeliwny pomnik Marianny Pentz.
    W latach 2010/2011 zostały odnowione,kamienny pomnik Franciszki Ogińskiej (kw.11A) oraz żeliwne nagrobki Ignacego Karpińskiego(kw.3A) oraz Ludwika Przybyłki (kw.4A).W trakcie renowacji jest najstarszy nagrobek cmentarza Franciszka Truszkowskiego (kw.4A).
  • Dokumentowanie starej architektury nagrobnej poprzez wydawanie publikacji poświęconych najstarszemu radomskiemu cmentarzowi. Ukazało się pięc tomów książki pt. "Cmentarz rzymskokatolicki przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ulica Limanowskiego" pod naukową redakcją prof. Ryszarda Brykowskiego: I t. - 1997 r., II - 1999 r., III - 2001, IV - 2004 i V t. - 2007 r. Z inicjatywy Komitetu w 2008 r. wydany został album "Nekropolie Radomia".
  • Zbieranie funduszy na prace renowacyjne. Od 1995 r. organizowane są kwesty na cmentarzu w dniach 1-2 listopada, ostatnio także w soboty poprzedzającą Wielkanoc. Dotychczas udało się zebrać 269 853,94 złotych. Ustawiona w 2001 r. w głównej alei cmentarza skarbona umożliwia bieżące składanie datków na ratowanie zabytków cmentarza. Za dotychczasową ofiarność wszystkim darczyńcom zarówno przysłowiowych wdowich groszy, jak i sponsorom wpłacającym większe kwoty składamy od serca szczere podziękowania.
  • Przypominanie ludzi blisko związanych z miastem w ramach stałego cyklu pt. "Wieczory wspomnień". Spotkania takie były poświęcone: Józefowi Grzecznarowskiemu, Zygmuntowi Wilczyńskiemu, Witoldowi Hańskiemu, Bronisławowi Dudzie, Janowi Franeckiemu, Stefanowi Wrocławskiemu, Henrykowi Zatorskiemu, Kazimierzowi Ołdakowskiemu, Beacie Pawlak i Witoldowi Szmajdzie.
  • W efekcie I edycji "Epitafium 21" udało się zdiagnozować i opisać stan 1110 zabytkowych nagrobków zlokalizowanych w 21 najstarszych kwaterach. Zorganizowana została w salach Miejskiej Biblioteki Publicznej wystawa prezentująca fotografie najpiękniejszych nagrobków, a najbardziej zaangażowana w projekt młodzież w nagrodę udała się na 3-dniową wycieczkę do Wilna
Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license