Historia cmentarza

Najważniejsze daty z historii cmentarza

(obszerny rys historyczny zamieszczono w publikacji pt. "Cmentarz rzymskokatolicki przy dawnym Trakcie Starokrakowskim obecnie ul. B. Limanowskiego" - tom I, wyd. 1997 r.)

KALENDARIUM CMENTARZA

1812 -— założony został nowy cmentarz rzymskokatolicki o pow. 2 morgów poza rogatkami miasta, przy Trakcie Starokrakowskim

1849-1890 — cmentarz był kolejno poszerzany, otoczony murem, przebudowywany. Wzniesiono nową bramę - dzisiejsze główne wejście. Uporządkowano układ przestrzenny, dzieląc teren na trzy części: A, B i C.

1891-1901 — wybudowano murowany dom dla służby cmentarnej i kancelarii administracji cmentarza

1906 — na końcu głównej alei stanęła na nagrobku Konstantego Mireckiego, filantropa i dobroczyńcy, najokazalsza na cmentarzu rzeźba "Anioła Ciszy" z brązu według projektu art. rzeźbiarza Bolesława Jeziorańskiego

1914-1918 — wyznaczono kwatery dla legionistów polskich, poległych w latach 1914-1918 i polskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920

1915-1918 — naprzeciw cmentarza , po drugiej stronie ówczenej ul. Starokrakowskieej, utworzono cmentarz żołnierski ze wzniesioną tutaj kaplicą

1939 — na terenie cmentarza pogrzebano w osobnej kwaterze żołnierzy polskich, poległych i zmarłych w wyniku kampanii wrześniowej 1939 r.

1984 — Wojewódzki Konserwator Zabytków w Radomiu wpisał do rejestru zabytków ówczesnego województwa radomskiego kwatery z zachowanymi pomnikami i nagrobkami sprzed 1945 r. wraz z drzewostanem, budowlami, urządzeniami cmentarnymi oraz układem przestrzennym

1988-1989 — z inicjatywy rodzin, przy głównej alei, stanęły dwa monumenty: Pomnik Ofiar Katynia, Ostaszkowa i Starobielska oraz Pomnik Ofiar Okresu Stalinowskiego. Obok znajduje się wzniesiony wcześniej Pomnik Pamięci Radomian Pomordowanych w Hitlerowskich Obozach Koncentracyjnych w latach 1939-1945

1990-1991 — przebudowano budynek kaplicy i kostnicy, wzniesionej w okresie międzywojennym

1991 — Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków w Radomiu wydało pierwszy informator o najstarszej nekropolii w mieście pt. "Zabytkowy Cmentarz Radomski"

1994 — grupa obywateli miasta pod auspicjami redakcji "Życia Radomskiego" doprowadziła do spotkania radomian, mającego na celu zorganizowanie Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego

1995 — w nocy z 31 grudnia na 1 lutego wandale ukradli i rozbili dla uzyskania złomu rzeźbę "Anioła Ciszy" z grobu Konstantego Mireckiego. Po zarejestrowaniu przez Sąd Wojewódzki w Radomiu Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego jego członkowie podjęli jednomyślną decyzję w sprawie odtworzenia zniszczonej rzeźby. W tym celu zorganizowano pierwszą kwestę na cmentarzu.

1996 — na grobie Konstantego Mireckiego stanęła w dniu Wszystkich Świętych rzeźba "Anioła Ciszy" wg. modelu autorstwa art. rzeźbiarza Karola Badyny, wykonana przez firmę Kamar i przekazana jako dar biskupowi Edwardowi Materskiemu. Niezrealizowany model gipsowy "Anioła Ciszy", wykonany na zlecenie Komitetu przez art. rzeźbiarza Marka Szczepanika, został oddany na przechowanie do magazynów Muzeum Wsi Radomskiej.

1999-2000 — Komitet zainicjował i sfinansował z funduszy własnych oraz Urzędu Miejskiego pierwszy remont konserwatorski na terenie nekropolii. Był to jeden z najcenniejszych grobów żeliwnych, należący do Rodziny Herdinów (kw.4A). Prace wykonała bytomska firma Adama Widery i Damiana Zjeżdżałki.

2006 — rozpoczęcie, trwających do dziś, prac renowacyjno-porządkowych

2009-2011— remont dzwonnicy, dawnej kaplicy przedpogrzebowej (została przerobiona na kaplicę grobową biskupów radomskich) oraz dawnego domu grabarza

2009-2012— realizacja projektu badawczego „Epitafium 21” w celu dokonania pełnego przeglądu nagrobków znajdujących się w strefie konserwatorskiej cmentarza i sporządzenie dla nich dokumentacji w formie arkuszy ewidencyjnych ze zdjęciami. W dwóch edycjach projektu wzięło udział 312 uczniów z 28 radomskich szkół (5 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 14 szkół ponadgimnazjalnych) i 71 nauczycieli.

6 grudnia 2011— 335 zabytkowych nagrobków z cmentarza przy ulicy Limanowskiego umieszczonych zostało w rejestrze zabytków ruchomych województwa mazowieckiego

2011 — wykonanie inwentaryzacji cmentarza

2012 — wyznaczenie ścieżki historycznej „Znani i nieznani radomianie”

2012 — utworzenie infokiosku ułatwiającego znalezienie grobu konkretnej osoby

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license