Nagroda Świętego Kazimierza

Nagroda Świętego Kazimierza wręczona!

Tegorocznym laureatem nagrody Św. Kazimierza za popularyzację wiedzy o historii i tradycji Radomia został Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego.

Patronem Nagrody jest Święty Kazimierz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. W latach 1481-1483 Kazimierz przebywał w Radomiu, skąd sprawował w imieniu króla rządy w Koronie. Zasłynął z mądrych rządów i pobożnego życia. Kanonizowany w 1521 r. św. Kazimierz został w 1983 r. ogłoszony przez papieża Jana Pawła II patronem Radomia, a w 1992 r. patronem diecezji radomskiej.

W ubiegłym roku nagrodę Świętego Kazimierza otrzymał Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia.

Uzasanienie decyzji Kapituły Nagrody im. św. Kazimierza za rok 2009:

Kapituła pragnie wyrazić szacunek wszystkim Kandydatom zgłoszonym do Nagrody, którzy spełnili wymogi formalne. Biorąc pod uwagę zasługi Kandydatów, decyzja o wyborze nie była łatwa. Zwycięzcą w tej rywalizacji został Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu, który w 2009 roku zrealizował projekt „Epitafium 21”.

"Epitafium 21"pozwoliło dokonać (po raz pierwszy!) pełnej inwentaryzacji 21 najstarszych kwater oraz wykonać dokumentację zdjęciową i tekstową wszystkich znajdujących się tam grobów sprzed 1945 roku, zlokalizowanych w strefie całkowitej ochrony konserwatorskiej. Efekty prowadzonych od marca do września 2009 r. prac dają pełną wiedzę o stanie zachowania grobów, potrzebach konserwatorskich oraz życiu obywateli miasta tam spoczywających, z których wielu to nieznani dotąd bohaterowie walk narodowo-wyzwoleńczych, począwszy od kampanii napoleońskiej. Należy podkreślić, że radomski cmentarz jest jedną z najstarszych nekropolii  w Polsce, którą w ciągu roku odwiedza ponad ćwierć miliona osób. Zebrany materiał został profesjonalnie, wg wytycznych konserwatorskich, opracowany i zarejestrowany na płycie DVD w wersji multimedialnej. Zarząd Komitetu pracuje nad publikacją książkową, opartą o zebrane materiały.  Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie 20 radomskich szkół i nauczyciele. "Epitafium" wzbudziło wśród młodzieży żywe zainteresowanie historią, a także problemami konserwatorskimi najstarszej radomskiej nekropoli. Pracom na terenie cmentarza towarzyszył konkurs fotograficzny dla uczestników projektu. Wcześniej zainteresowani uczniowie poznali tajniki fotografowania zabytków na specjalnie zorganizowanych, bezpłatnych warsztatach. Podsumowanie konkursu, połączone z otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród autorom pięciu najlepszych w ocenie jury fotografii, odbyło się w dniu 5 listopada na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Projekt poprzez swoje walory edukacyjne, poznawcze i badawcze spełnia bardzo ważną rolę zarówno w wychowaniu młodego pokolenia jak i  w poszanowaniu tradycji, oraz poszerza wiedzę społeczeństwa na temat dziejów naszego miasta i jego mieszkańców.

 źródło: radom.pl, dostęp: 8 marca 2010

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license