Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Wielkanocna kwesta na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu organizuje w Wielką Sobotę – 15 kwietnia (godz. 9.00 – 14.00) kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2017, dwóch nagrobków: Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich.

DPP 0001

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej przy ul. Limanowskiego/Dębowa, obejmą dwa bardzo cenne, dziewiętnastowieczne nagrobki; Jana Mileyko oraz grobowiec rodziny Surmackich. Zarząd Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu wybrał je, spośród kilkudziesięciu zabytkowych nagrobków, które potrzebują najpilniejszych prac konserwatorskich. Na radomskiej nekropolii znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego ponad 30 zostało w pierwszej kolejności wskazanych przez Komitet, do pilnych prac konserwatorskich. Tylko dzięki ofiarności społecznej, niektóre z zabytkowych nagrobków, każdego roku Komitet i zarządca Cmentarza – parafia św. Wacława, może objęć pracami renowacyjnymi. W 2017r. będzie to neoklasycystyczny, szlachecki nagrobek Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz grobowiec rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w, na którym wznosi się postument wykonany z piaskowca, zwieńczony krzyżem. Cokół nagrobka wyróżnia się wielkim bogactwem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. - Mamy nadzieję, że dzięki hojności osób odwiedzających radomska nekropolię rzymskokatolicką, w Wielką Sobotę oraz w czasie listopadowych świąt Wszystkich Świętych, uda nam się zebrać środki na renowację w 2017r. dwóch nagrobków: Jana Mileyko oraz rodziny Surmackich – mówi Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.- Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. W ostatnim czasie, uczestniczyłem w uroczystościach pogrzebowych Zwierzchnika Bożogrobców w Polsce – prof. Piotra Małoszewskiego na cmentarzu rakowickim i z pełnym przekonaniem i wielką dumą, mogę powiedzieć, że radomska nekropolia rzymskokatolicka, jest równie piękna i zadbana, jak zabytkowy cmentarz krakowski czy warszawskie Powązki. Nasze prace konserwatorskie, to bardzo kosztowne inwestycje, wymagające dużego zaangażowania środków społecznych, specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej i historycznej oraz uzgodnień z zarządcą cmentarza, biurem konserwatora zabytków i wykonawcami. Dlatego już dziś bardzo dziękujemy za materialne wsparcie naszych działań społecznych i wspólne dzieło odnowy, prosząc o choćby najmniejsze i symboliczne darowizny w Wielką Sobotę, w czasie kwesty wielkanocnej na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim, przy ul. Limanowskiego/Dębowa. Każdego roku do kwesty na radomskim cmentarzu, włączają się wolontariusze; członkowie i sympatycy Społecznego Komitetu Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, w tym uczniowie i nauczyciele radomskich szkół. Prosimy i tym razem o liczny udział osób pragnących z nami kwestować w Wielką Sobotę, choćby przez kilka godzin – apeluje Adamiec.Tegoroczne prace konserwatorskie, będą bardzo kosztowne, a Komitet wstępnie szacuje się, że przekroczą kwotę 45 tys. zł. W ciągu ponad 22 istnienia, Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, zebrał łącznie ponad 577 tys. zł., dzięki którym odnowił 18 obiektów sztuki cmentarnej. Wszystkie ww. realizacje można oglądać na stronie Komitetu: www.zabytkicmentarza.radom.pl

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim (założonym w 1812 r.), przy ul. Limanowskiego/Dębowa, pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji oraz 5 żołnierzy, gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), którego w br. obchodzić będziemy 100. rocznice śmierci, major T. Brzęk – Osiński, wybitny Senator II RP Maciej Glogier i doktor Ludwik Przybyłko oraz biskupi radomscy; Edward Materski i Stefan Siczek.

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu powstał w 1995r. w związku z kradzieżą i dewastacją, symbolu radomskiej nekropolii - rzeźby „Anioła Ciszy”, z grobu Konstantego Mareckiego. Grupa społeczników zarejestrowała Komitet i zorganizowała w 1995 r. pierwszą kwestę na cmentarzu. W 1996 roku powrócił na grób Mareckiego, w dniu Wszystkich Świętych „Anioł Ciszy”, wg. modelu art. rzeźbiarza Karola Badyny, wykonana przez firmę Kamar i przekazana jako dar biskupowi Edwardowi Materskiemu. Ze środków zebranych podczas kolejnych kwest Komitet przeprowadził renowacje pomników nagrobnych, m.in.: Herdinów (kw.4A), Dzikowskich (kw. 6A), Twardzickich (kw. 12A) i Kociubskich (kw.10A), dziecięcych - Stefci Lewandowskiej (kw.11A), Stasia i Luci Kędzierskich (kw. 11A), dzieci z rodziny Wielochowskich (kw. 5A) oraz żeliwnego pomnika Marianny Pentz.

W kolejnych latach 2010/2014 zostały odnowione, kamienny pomnik Franciszki Ogińskiej (kw.11A) oraz żeliwne nagrobki Ignacego Karpińskiego (kw.3A), Ludwika Przybyłki (kw.4A), kamienny Franciszka Truszkowskiego (kw.4A), grób rodziny Wysockich i Nowickich, rodziny Mierzyńskich oraz Kobierskich i Piotra Błochowicza. W roku 2015 Komitet odnowił postument Marianny Chludzińskiej (24 tyś. zł.) i nagrobek dzieci Kobierskich (6 tyś. zł.), natomiast w roku 2016 – nagrobki:  Marianny Niedźwieckiej oraz Stasia i Luci Kędzierskich.

Celem Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, jest uświadomienie szerokiemu ogółowi społeczeństwa potrzeby i znaczenia społecznej troski o zabytki sztuki sepulkralnej Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu oraz podejmowanie wszelkimi dostępnymi środkami działań zmierzających do renowacji zabytkowych nagrobków.

Tegoroczna wielkanocna kwesta na radomskim cmentarzu przy ul. Limanowskiego/Dębowa,, prowadzona będzie przez wolontariuszy, członków i sympatyków Społecznego Komitetu w Wielką Sobotę, w godz. 9.00 – 14.00.

Autor:  SKOZCRz w Radomiu

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license