Groby i nagrobki po renowacji

1. Grób rodziny Herdinów. Strzelisty, żeliwny nagrobek baldachimowy w stylu neogotyckim. Pod baldachimem na sześciobocznej podstawie owalna urna z pokrywą, opasana całunem. Inskrypcje upamiętniają dziewięć osób pochodzących z zamożnej rodziny kupieckiej.
2. Nagrobek Stefci Lewandowskiej. Postument w formie sarkofagu, na którym znajduje się rzeźba śpiącej dziewczynki. Stefcia Lewandowska była córką lekarza, Gustawa Lewandowskiego i Julii z Wesołowskich. Zmarła w czwartym roku życia.
3. Nagrobek dzieci Wielichowskich. Należy do jednych z najstarszych nagrobków dziecięcych w typie rzeźba na cokole. Kompozycję nagrobka tworzy rzeźba małego, klęczącego na poduszce i modlącego się dziecka, umieszczona na wysokim cokole. Na ścianach postumentu inskrypcje, przykład regionalnego pisma epigraficznego z lat 60. XIX wieku.
4. Nagrobek Stasia i Luci Kędzierskich, w typie krzyż z rzeźbą na skałkach, wykonany w warsztacie Staniszewskiego. Rzeźba przedstawia siedzącą, pulchną dziewczynkę, obejmującą lewą ręką podstawę krzyża, w prawej trzymającą bukiecik kwiatków. Dziewczynka ubrana w sukienkę za kolana, przewiązaną w pasie, dekorowaną haftami u dołu i przy szyi. Obok rzeźby, z prawej strony tablica inskrypcyjna, zwieńczona ostrym łukiem.5. Grób Konstantego Mireckiego. Nagrobek wieńczy rzeźba Anioła Ciszy. Pierwotna wykonana wg projektu Bolesława Jeziorańskiego po 1906 r. W 1995 r. rzeźbę skradziono. Nowa została odlana w 1996 r. Konstanty Mirecki był filantropem, wspierał potrzebujących, znaczne kwoty majątku przeznaczył na budowę i remonty obiektów sakralnych oraz rozbudowę szpitala.6. Nagrobek Kociubskich. Należy do grupy najstarszych steli na cmentarzu, pochodzi z lat 40. XIX w. W płycinach inskrypcje upamiętniające cztery osoby, m.in. Piotra Kociubskiego (ok. 1776-1843), kupca, obywatela i radcę miasta Radomia.7. Nagrobek Twardzickich i Dydaków. Stela zwieńczona czterema frontonami oraz umieszczonym centralnie krzyżem. W tympanonie frontalnym płaskorzeźba uskrzydlonej klepsydry, w tylnym – wieńca laurowego. Inskrypcje umieszczone na ścianach steli i cokole upamiętniają m. in. Jana Dydaka Stacherskiego (ok. 1770-1850), żołnierza insurekcji kościuszkowskiej i Wincentego Twardzickiego (ok. 1787-1846), oficera wojsk Księstwa Warszawskiego, a następnie 5 pułku piechoty liniowej Królestwa Polskiego, uczestnika powstania listopadowego.8. Grób rodziny Dzikowskich. Strzelisty nagrobek baldachimowy z żeliwa, wykonany w ostatniej ćwierci XIX w. Upamiętnia m.in. Ludwika Dzikowskiego, młodszego rachmistrza Wydziału Wojskowo-Policyjnego w Rządzie Gubernialnym Radomskim.
9. Grób Marianny Pentz (1800-1872). Strzelisty nagrobek baldachimowy z żeliwa. Spoczywa w nim żona Jana Pentza, właściciela jednego z pierwszych młynów parowych w Królestwie Polskim.
10. Nagrobek Franciszki Ogińskiej, baldachimowy, wykonany w latach 40. XIX w. Inskrypcje, bogate w treść i ciekawe pod względem stylistycznym, upamiętniają Franciszkę Ogińską (ok.1823-1845), żonę radomskiego urzędnika.
11. Nagrobek Ignacego Karpińskiego (1773-1846), herbu Korab, oficera wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, kawalera orderu Virtuti Militari 1829. Służył w Legionach Polskich we Włoszech, walczył w Hiszpanii oraz uczestniczył w kampanii rosyjskiej 1812 r.
12. Krzyż z grobu Ludwika Przybyłko (1812-1846), doktora medycyny i chirurgii. Jako pierwszy polski lekarz i jeden z pierwszych na świecie pisał o ewolucji organów wewnętrznych człowieka i o leworęczności.
13. Nagrobek Franciszka Truszkowskiego (1788-1820) Upamiętnia oficera wojsk Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, uczestnika wyprawy Napoleona na Rosję.
14. Nagrobek rodziny Wysockich i Nowickich. Neoklasycystyczny nagrobek w typie urna na cokole, z lat 40-tych XIX w. Na ścianach postumentu inskrypcje upamiętniające jedenaścioro osób m.in. Jana Wysockiego (1764-1865) rzemieślnika, starszego cechu cieśli, właściciela nieruchomości przy ul. Żeromskiego 29 (dawna ul. Lubelska) oraz Jana Wysockiego (1829-1864), dzierżawcę Koniówki. Nagrobek wyróżnia się wysokim poziomem wykonania i elegancką formą.
15. Grób rodziny Mierzyńskich. Jeden z nielicznych ocalałych nagrobków żeliwnych z końca XIX wieku w typie kolumna na cokole. Jedna z inskrypcji umieszczona na postumencie upamiętnia Floriana Mierzyńskiego, sędziego Sądu Pokoju w Radomiu. Grobowiec okala ciekawa pod względem artystycznym, secesyjna balustrada z motywami ażurowych palmet. Na planie aplikacji geocmentarz numer 7960.16. Grób rodziny Kobierskich i Piotra Błochowicza. Unikatowa żeliwna stela w typie klasycystycznym pochodząca z początku lat 50.XIXw - prawdopodobnie najstarszy żeliwny nagrobek na cmentarzu. Inskrypcje upamiętniają ośmioro członków rodziny Kobierskich, w tym ks. Michała Kobierskiego, proboszcza parafii św. Jana oraz Piotra Błochowicza (zm.1853r.), kupca i obywatela miasta Radomia. Numer grobu na planie geocmentarza 5623 występuje jako BD.
Fotografie i opracowanie graficzne: Ewa Kutyła i Remigiusz Kutyła © 2014

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license