Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

Wyniki 33. kwesty na cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu

Tegoroczna dwudniowa listopadowa kwesta na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim w Radomiu, przyniosła dochód ponad 23,1 tyś. zł. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego składa podziękowanie za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków.

kwesta podziękowania

Od 22 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej – 205 letniej nekropolii Radomia. W czasie 22 lat istnienia, Komitet uzyskał kwotę, ponad 620 tyś. zł. (33 kwesty). Rekordowe pod względem uzyskanych sum, były m.in. listopadowe kwesty w: 2010 roku – 50 tyś. zł. i 2014r. – 40 tyś. zł. oraz w 2016r. – 33tyś. zł. W tym roku do puszek kwestujących w dniach 1 i 2 listopada, trafiło 23100 zł.

W czasie listopadowych świąt, prawie na wszystkich zabytkowych nekropoliach polskich, prowadzone były kwesty, z których środki, podobnie jak w Radomiu, przeznaczane są na ratowanie bezcennych zabytkowych nagrobków.

W trakcie największej tegorocznej kwesty na Starych Powązkach w Warszawie zebrano w ciągu 4 dni kwotę 155 tyś. zł. i wzięło w niej udział ok. 250 osób ze świata kultury, sztuki, nauki i życia społecznego. Stąd radomski wynik kwesty, należy uznać jako bardzo dobry, zważywszy na ilość kwestujących i 4 dni warszawskiej zbiórki środków.

- Jako Komitet i parafia św. Wacława, zarządca zabytkowej nekropolii rzymskokatolickiej w Radomiu, dziękujemy wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą wsparli renowację najstarszych i najpiękniejszych pomników na naszej zabytkowej, radomskiej nekropolii. W tym roku uzyskaliśmy ponad 23 tyś. zł. To dobry wynik, który pozwoli nam na uzupełnienie płatności za tegoroczne prace oraz podjęcie kolejnej renowacji w roku 2018. Szczególną wdzięczność kierujemy do wolontariuszy, zbierających darowizny, w tym młodzieży radomskich szkół. Cmentarz dzięki datkom i wysiłkowi zarządcy – parafii św. Wacława, przez ostatnie lata stał się nie tylko, pięknym przykładem nie tylko pamięci o bliskich zmarłych, ale również o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są m.in. wyniki dorocznych kwest Komitetu  – podsumowuje Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Zarządu SKOZCR w Radomiu.

W 2017 roku, Komitet przeprowadził renowację dwóch nagrobków: Jana Mileyko (ur. ok.1784 - 1842), pułkownika kawalerii i komendanta Radomia oraz rodziny Surmackich, z lat 80-tych. XIX w. Cokół nagrobka Surmackich wyróżnia się wielkim bogactwem i pięknem motywów dekoracyjnych. Postument upamiętnia Wojciecha Surmackiego (1834-1882r.) i jego rodzinę. Koszt obu tegorocznych prac renowacyjnych, to 43.626 zł.

Na  pilną renowację w kolejnych latach czeka blisko 350 nagrobków wpisanych do rejestru ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Autor: red. SKOZCR w Radomiu

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license