Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu

WIELKANOCNA KWESTA NA CMENTARZU RZYMSKOKATOLICKIM W RADOMIU

Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu zaprasza w Wielką Sobotę – 31 marca (godz. 9.00 – 14.00) na kolejną wielkanocną kwestę, z której środki zostaną przeznaczone na odnowę w roku 2018r. jednego z zabytkowych nagrobków radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej (Limanowskiego/Dębowa).

Kobierski Michał stan 21.10.2017

- W tym roku chcemy jako Komitet, wraz z parafią św. Wacława, włączyć się również do obchodów 100 odzyskania niepodległości Polski. Powstanie Styczniowe jest jednym z najważniejszych filarów odbudowy niepodległości i polskiego patriotyzmu. Pamięć o powstańcach styczniowych; Traugutcie, Langiewiczu, Czchowskim i tysiącach bezimiennych uczestników zrywu 1863 – 1864, jest naszą powinnością wobec Ojczyzny – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący SKOZCR w Radomiu.

– Dlatego, po raz pierwszy postanowiliśmy odnowić nagrobek bardzo zasłużonego dla Powstania Styczniowego, radomskiego proboszcza parafii farnej, ks. Michała Kobierskiego (1804 – 1876). Jest to również pierwszy nagrobek kapłański, który odnawiamy. Jak wynika z dziejów radomskiej fary, zaangażowanie się jej księży w pomoc uczestnikom Powstania Styczniowego było bardzo znaczące, co ostatecznie skończyło się represjami władzy carskiej. Dwóch wikarych zostało w latach 1863-1864 zesłanych na Sybir, a samego proboszcza Michała Kobierskiego, władze carskie obłożyły wysoką kontrybucją (200 rubli) za ukrywanie powstańczego sztandaru – dodaje Adamiec.

Od 23 lat Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu, prowadzi kwesty na najstarszej nekropolii Radomia. Do tej pory społecznicy zebrali kwotę, ponad 620 tys. zł. (33 kwesty), dzięki którym odnowili 20 zabytkowych nagrobków.

Na  pilną renowację w kolejnych latach czeka blisko 350 nagrobków wpisanych do rejestru ochrony zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Chcemy wraz z mieszkańcami Radomia i wszystkimi ofiarodawcami, ratować najpiękniejsze i najbardziej potrzebujące prac konserwatorskich zabytkowe nagrobki, na jednej z najstarszych i najpiękniejszych nekropolii polskich. Dlatego, wraz z parafią św. Wacława, prosimy hojny udział w wielkanocnej kweście; kwestujących i darczyńców, aby w tym roku kontynuować dzieło duchowej i materialnej troski o nasz piękny radomski cmentarz rzymskokatolicki – zachęca do udziału w kweście Sławomir Adamiec.

Autor: SKOZCR  w Radomiu

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license