Założenia projektu

PROJEKT  BADAWCZY „EPITAFIUM - 21” 

SPOŁECZNEGO  KOMITETU  OCHRONY  ZABYTKOWEGO

CMENTARZA  RZYMSKOKATOLICKIEGO  W  RADOMIU 

(dotyczy cmentarza przy ul. B. Limanowskiego)

1.Cel projektu

2.Sposób realizacji

3.Wymogi czasowe

4.Spodziewane efekty

   - efekt poznawczy

   - efekt wychowawczy

5.Współorganizatorzy i konsultanci projektu.

Ad.1

     Celem projektu „Epitafium–21” jest dokonanie pełnego przeglądu nagrobków znajdujących się w strefie konserwatorskiej cmentarza i sporządzenie dla nich dokumentacji w formie arkuszy ewidencyjnych ze zdjęciami (inwentaryzacja opisowa i fotograficzna). Przedmiotem szczególnego zainteresowania organizatorów projektu są obiekty powstałe przed rokiem 1945 oraz groby o szczególnych walorach artystycznych i historycznych powstałe po wspomnianej dacie.

    W pierwszej edycji projektu, przegląd zasobów zabytkowych ograniczony zostanie do najstarszej części cmentarza i dotyczyć będzie 21 kwater.* Wspomniane kwatery są uznawane przez służby konserwatorskie za najbardziej atrakcyjne pod względem historycznym i artystycznym.

Ad.2

     Realizację naszego projektu chcemy oprzeć na ścisłej współpracy z dyrektorami, nauczycielami i uczniami wybranych szkół radomskich. Podczas wizyt na cmentarzu uczestnicy projektu w liczbie 5-6 uczniów, pod kierunkiem nauczyciela będą sporządzać Arkusze Ewidencyjne Nagrobków w jednej z wybranych kwater ( według wzoru przygotowanego przez sekcję historii Społecznego Komitetu). Praca ta polegać będzie na wykonaniu dwóch fotografii nagrobka i jego opisie. Przygotowany w ten sposób materiał (w formie elektronicznej) zostanie przesłany za pośrednictwem Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli do organizatorów. Projektowi towarzyszyć będą:

 - konferencje i publikacje prasowe,

- warsztaty fotograficzne dla młodzieży przed przystąpieniem do realizacji projektu.

- wystawa nagrodzonych prac fotograficznych powstałych podczas realizacji projektu

- nagrody dla młodzieży szczególnie zaangażowanej przy realizacji omawianego zadania.

Ad.3

      Projekt badawczy„Epitafium – 21”, realizowany przy pomocy uczniów radomskich szkół, rozpoczęty został już w listopadzie br. roku podczas cyklu spotkań przygotowawczych z nauczycielami i dyrekcjami wybranych placówek oświatowych naszego miasta. Etap ten pragniemy zakończyć w maju 2009r. Liczymy na to, że sporządzone przez młodzież arkusze ewidencyjne najpóźniej na początku czerwca (do 10.06) zostaną przekazane organizatorom.  Mile widziane są wcześniejsze realizacje, – co umożliwi nam przystąpienie do następnych etapów pracy.** Oficjalne podsumowanie pierwszej edycji projektu nastąpi pod koniec października 2009r, przed dniem Wszystkich Świętych.

Ad.4

- efekt poznawczy. W chwili obecnej trudno ustalić, który nagrobek na cmentarzu przy ul. Limanowskiego jest najstarszy i do kogo należy. A przecież cmentarz ten istnieje prawie 200 lat (powstał w 1812r.) Brak pełnej dokumentacji zasobów cmentarza, liczne dewastacje nagrobków oraz słaba opieka ze strony członków rodzin pochowanych tu obywateli naszego miasta ( w zdecydowanej większości już nieżyjących lub będących w podeszłym wieku) pozwala przypuszczać, że projekt nasz może zaowocować odnalezieniem miejsc pochówku wybitnych członków naszej społeczności. Warto, więc poznać i pokazać ich życiorysy oraz dokonania. Warto ocalić od zapomnienia ginącą historię miasta i ludzi, którzy ją tworzyli.

 Dla młodzieży uczestniczącej w naszym projekcie jest to nie tylko lekcja historii, ale i możliwość praktycznego poszerzenia wiedzy humanistycznej. Porządki architektoniczne oraz ich detale dekoracyjne takie jak: kartusz, kimation joński, liść akantu, pinakel czy rozeta są tu w zasięgu ręki. Nauczyciel w szkole w pogoni za realizacją   programu  nauczania nie zawsze ma na to czas.

- efekt wychowawczy. Zdaniem autorów projektu, przeprowadzenie rzetelnej dokumentacji zasobów zabytkowych cmentarza, w tym miejsc pamięci narodowej, znajdujących się w jego obrębie, przyczyni się do poszerzenia i pogłębienia oddziaływań wychowawczych wobec młodzieży. Obcowanie młodych ludzi z żywą historią pobudzi do refleksji i każe zastanowić się nad swoim systemem wartości. Może to prowadzić do kształtowania pozytywnych postaw w stosunku do samego siebie, własnego środowiska, swojego miasta i kraju.

            Planujemy, że przy realizacji naszego projektu zaangażowanych będzie 21 radomskich szkół, tyle samo nauczycieli i około 120 uczniów.

Ad.5

  Współorganizatorzy:  

 Projekt „Epitafium-21” zyskał uznanie wśród zainteresowanych tą problematyką instytucji, czego dowodem jest wsparcie naszych działań przez:

- Urząd Miejski w Radomiu –Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Wydział Kultury.

- Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

-Parafia Św. Wacława.

- wybrane szkoły radomskie.

W trakcie realizacji projektu organizatorzy korzystają z porad i uwag Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie-Delegatura w Radomiu.

 Konsultanci projektu:

Sprawy organizacyjne:

-Janusz Wieczorek – Sekcja Historii SKOZCR (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

- Sławomir Adamiec – RODN (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Problemy merytoryczne:

-Grażyna Kuncewicz – Sekcja Historii SKOZCR (e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

-Janusz Wieczorek j.w.

Fotografia:

- Ewa Kutyła – I LO im. Mikołaja Kopernika – 502 169 072       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Remigiusz Kutyła–Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 im. Jana Kochanowskiego 502 622  639

Doradztwo konserwatorskie:

- Marek Szczepanik 0507 610 318      048 331 40 63

Współpraca medialna: Telewizja DAMI, Tygodnik 7 Dni

Koordynator projektu:

Janusz Wieczorek

Przewodniczący SKOZCR

Jerzy Przyborowski

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license