Renowacje na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim

Ruszyły prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przeprowadzi w tym roku odnowę neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Kędzierskich.

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej, ruszyły 27 maja. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego powierzył wykonanie prac renowacyjnych, neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Kędzierskich, pracowni konserwatorskiej Urszuli Krawczyk.

- Dzięki hojności osób odwiedzających radomską nekropolię rzymskokatolicką, w czasie naszych kwest, możemy w tym roku zrealizować renowację dwóch nagrobków: Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Stasia i Luci Kędzierskich – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.

- Tegoroczne prace konserwatorskie, to bardzo kosztowne inwestycje, wymagające nie tylko dużego zaangażowania środków społecznych, ale i specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej i historycznej oraz uzgodnień z zarządcą cmentarza, biurem konserwatora zabytków i wykonawcą. Dlatego bardzo dziękujemy za materialne wsparcie naszych działań społecznych i wspólne dzieło odnowy. Obydwa pomniki zostaną oddane przez pracownię konserwatorską 15 października, tak abyśmy w dniach Wszystkich Świętych, wspólnie mogli podziwiać dzieło odnowy i naszej troski o piękno duchowe oraz materialne sztuki sepulkralnej, na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej - dodaje Adamiec.

Postument Marianny Niedźwieckiej wykonany jest z piaskowca, nakryty piękną urną w kształcie kielicha, zaś cokół nagrobka zwieńczony czterema frontonami i pokryty jest licznymi ornamentami, płaskorzeźbami z bogatą symboliką nagrobną.

Kamienny pomnik nagrobny Marianny Niedźwiedzkiej, jest jednym z najstarszych na radomskiej nekropoli i pochodzi z I poł. XIX w. i znajduje się w bardzo złym stanie. Dalsze pozostawanie obiektu w obecnych warunkach ekspozycji, bez podjęcia interwencji konserwatorskiej niosłoby ryzyko pogłębienia istniejących zniszczeń i powstania szeregu nowych. Demontaż obiektu oraz kompleksowa konserwacja obiektu pozwoli zabezpieczyć go przed dalszą degradacją i przywrócić pierwotny stan.

Drugi z obiektów poddanych tegorocznej renowacji, to nagrobek dzieci Stasia i Luci Kędzierskich, złożony z figurki dziecka z wapienia pińczowskiego oraz cokołu w formie skałek z piaskowca rejonu kieleckiego, usytuowanym na piaskowcowej podstawie w formie stopnia. Obiekt nie posiada żadnej izolacji poziomej oddzielającej go od podłoża. Stopień częściowo przykrywa ziemia, a rosnące w niewielkiej odległości drzewo oplata go swymi korzeniami. Pomnik nagrobny dzieci Kędzierskich pochodzi z początków XX w.

Autor: red

 

Wielkanocna kwesta na cmentarzu. Kolejne nagrobki potrzebują renowacji

Mimo niesprzyjającej pogody członkowie i sympatycy Społecznego Komitetu Ratowania Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego kwestowali w Wielką Sobotę na rzecz renowacji najcenniejszych nagrobków.

kwes

 

- Nasza najważniejsza kwesta to ta listopadowa, ale ta wielkanocna, którą nazywamy małą też ma znaczenie - mówi Jerzy Przyborowski, wiceprzewodniczący komitetu. - Renowacja nagrobków to kosztowne przedsięwzięcie, każda złotówka się liczy. A my swoją obecnością tu w Wielką Sobotę przypominamy odwiedzającym cmentarz, że jesteśmy, że cały czas działamy.

Najbliższym celem komitetu jest renowacja neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej. Wykonany jest on z piaskowca, nakryty piękną urną w kształcie kielicha, zaś cokół nagrobka zwieńczony czterema frontonami i pokryty jest licznymi ornamentami, płaskorzeźbami z bogatą symboliką nagrobną. To jeden z najstarszych nagrobków na radomskiej nekropolii, bo pochodzący z 1828 r., podczas gdy sam cmentarz powstał w 1812r.

- Stoi obok nagrobka Marianny Chludzińskiej odnowionego dzięki staraniom komitetu w minionym roku - mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący komitetu. - Jeśli patrzy się na nie oba, nietrudno zrozumieć jak potrzebna jest działalność komitetu. Renowacja pomnika na grobie Marianny Chludzińskiej kosztowała 24 tys. zł, nagrobek Marianny Niedzwiedzkiej jest podobnej wielkości i w podobnym stanie zachowania, więc prace przy nim również pochłoną zapewne ponad 20 tys. zł.

Jeśli wystarczy pieniędzy, komitet chciałby oczyścić i zabezpieczyć warstwą hydrofobową niektóre odnowione w ostatnich latach nagrobki z piaskowca. Wilgoć i sąsiedztwo drzew sprawia, że np. na odnowionym trzy lata temu nagrobku Franciszka Truszkowskiego, żołnierza wojen napoleońskich pojawiły się zielonkawe nacieki. Podobnych zabiegów wymaga nagrobek Stefci Lewandowskiej również wykonany.

W ciągu 20 lat komitet zebrał podczas 29 kwest 536 tys. zł., za które odnowiono 18 nagrobków. Kolejnych 18 nagrobków jest na liście do pilnej renowacji. Wszystkie ww. realizacje można oglądać na stronie komitetu: www.zabytkicmentarza.radom.pl

źródło: radom.wyborcza.pl

Zob. foto z kwesty na cozadzien.pl

 

Prawa autorskie

W niniejszym artykule przedstawione są regulacje prawne odnośnie materiałów zgromadzonych w serwisie.

§ 1

Definicje:

Komitet - Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Bolesława Limanowskiego 72 w Radomiu, ul. Malczewskiego 16, 26-600 Radom, KRS: 0000108455, REGON: 670793059, NIP: 796-13-18-310,

Serwis - strona internetowa zabytkicmentarza.radom.pl, prowadzona przez Komitet,

Zakładka - podstrona Serwisu,

Administrator - członek Komitetu odpowiedzialny za edycję danych w Serwisie.

§ 2

Wszystkie materiały zgromadzone w Serwisie podlegają ochronie na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.

§ 3

Wszystkie materiały zgromadzone w Serwisie stanowią własność lub są licencjonowane prze Komitet. Ponowne wykorzystanie, przetwarzanie, zmienianie, tworzenie utworów zależnych, utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie udostępnionych materiałów, utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową jest zabroniona (© All Rights Reserved) za wyjątkiem przypadków opisanych w §4 pkt. 2 i 3

§ 4

1. Materiały zgromadzone w Serwisie mogą stanowić własność osób trzecich. Komitet zawiera odpowiednie porozumienia i posiada odpowiednie licencje na użycie tych materiałów.

2. Powtórne wykorzystanie materiałów jest dozwolone wyłącznie na wniosek zainteresowanego i możliwe po uzyskaniu zgody Komitetu. Osoba ubiegająca się o wykorzystanie materiałów, zgłasza prośbę udostępnienia licencji za pośrednictwem Administratora.

3. Niektóre Zakładki są objęte szczególnymi licencjami. Informacja o odmiennym licencjonowaniu materiałów znajduje się na końcu Zakładki przed stopką.

§ 5

Rodzaje stosowanych licencji:

 

Nagroda Świętego Kazimierza

Nagroda Świętego Kazimierza wręczona!

Tegorocznym laureatem nagrody Św. Kazimierza za popularyzację wiedzy o historii i tradycji Radomia został Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego.

Patronem Nagrody jest Święty Kazimierz, syn króla Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. W latach 1481-1483 Kazimierz przebywał w Radomiu, skąd sprawował w imieniu króla rządy w Koronie. Zasłynął z mądrych rządów i pobożnego życia. Kanonizowany w 1521 r. św. Kazimierz został w 1983 r. ogłoszony przez papieża Jana Pawła II patronem Radomia, a w 1992 r. patronem diecezji radomskiej.

W ubiegłym roku nagrodę Świętego Kazimierza otrzymał Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Radomia.

Uzasanienie decyzji Kapituły Nagrody im. św. Kazimierza za rok 2009:

Kapituła pragnie wyrazić szacunek wszystkim Kandydatom zgłoszonym do Nagrody, którzy spełnili wymogi formalne. Biorąc pod uwagę zasługi Kandydatów, decyzja o wyborze nie była łatwa. Zwycięzcą w tej rywalizacji został Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przy ul. Limanowskiego w Radomiu, który w 2009 roku zrealizował projekt „Epitafium 21”.

"Epitafium 21"pozwoliło dokonać (po raz pierwszy!) pełnej inwentaryzacji 21 najstarszych kwater oraz wykonać dokumentację zdjęciową i tekstową wszystkich znajdujących się tam grobów sprzed 1945 roku, zlokalizowanych w strefie całkowitej ochrony konserwatorskiej. Efekty prowadzonych od marca do września 2009 r. prac dają pełną wiedzę o stanie zachowania grobów, potrzebach konserwatorskich oraz życiu obywateli miasta tam spoczywających, z których wielu to nieznani dotąd bohaterowie walk narodowo-wyzwoleńczych, począwszy od kampanii napoleońskiej. Należy podkreślić, że radomski cmentarz jest jedną z najstarszych nekropolii  w Polsce, którą w ciągu roku odwiedza ponad ćwierć miliona osób. Zebrany materiał został profesjonalnie, wg wytycznych konserwatorskich, opracowany i zarejestrowany na płycie DVD w wersji multimedialnej. Zarząd Komitetu pracuje nad publikacją książkową, opartą o zebrane materiały.  Do udziału w projekcie zostali zaproszeni uczniowie 20 radomskich szkół i nauczyciele. "Epitafium" wzbudziło wśród młodzieży żywe zainteresowanie historią, a także problemami konserwatorskimi najstarszej radomskiej nekropoli. Pracom na terenie cmentarza towarzyszył konkurs fotograficzny dla uczestników projektu. Wcześniej zainteresowani uczniowie poznali tajniki fotografowania zabytków na specjalnie zorganizowanych, bezpłatnych warsztatach. Podsumowanie konkursu, połączone z otwarciem wystawy oraz wręczeniem nagród autorom pięciu najlepszych w ocenie jury fotografii, odbyło się w dniu 5 listopada na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Projekt poprzez swoje walory edukacyjne, poznawcze i badawcze spełnia bardzo ważną rolę zarówno w wychowaniu młodego pokolenia jak i  w poszanowaniu tradycji, oraz poszerza wiedzę społeczeństwa na temat dziejów naszego miasta i jego mieszkańców.

 źródło: radom.pl, dostęp: 8 marca 2010

Efekty projektu

Radom 16.05.2012r.

 EFEKTY PROJEKTU BADAWCZEGO „EPITAFIUM 21”

 Projekt realizowany był od listopada 2008r do maja 2012r. Celem projektu była inwentaryzacja opisowa i fotograficzna najstarszych nagrobków cmentarza położonych w strefie konserwatorskiej.Zadanie to realizowane było w dwóch edycjach:

            I edycja trwała od listopada 2008r. do listopada 2009r. Edycja ta została podsumowana na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece w dniu 07.11.2009r. Z tej okazji zorganizowana została wystawa prac fotograficznych uczniów poświęcona zabytkom cmentarza.

 Efekty naszej pracy doceniła również kapituła Nagrody Św. Kazimierza przyznając wspomnianą nagrodę dla SKOZCR za popularyzację wiedzy historycznej wśród uczniów naszego miasta. Formą wyróżnienia uczniów zaangażowanych się w realizację programu była również wycieczka do Wilna finansowana przez władze miasta.

 II edycja została zainaugurowana spotkaniem nauczycieli – szkolnych koordynatorów projektu - na warsztatach metodycznych w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w dniu 11.01.2011r. i trwała do dnia dzisiejszego. Dzisiejsze spotkanie kończy realizację całego projektu.

             W projekcie uczestniczyło 28 radomskich szkół (5-PSP, 9-PG, 14 szkół ponadgimnazjalnych - wykaz szkół w załączeniu). Projekt realizowany był przez 312 uczniów i 71 nauczycieli, którzy uczestniczyli w 11 warsztatach metodycznych zorganizowanych wspólnie z Radomskim Ośrodkiem Metodycznym.Celem warsztatów  było merytoryczne przygotowanie nauczycieli - szkolnych koordynatorów projektu do jego praktycznej realizacji.

 Podobne spotkania organizowane były dla uczniów uczestniczących w projekcie w ramach warsztatów fotograficznych, które zostały przeprowadzone społecznie przez Ewę i Remigiusza Kutyłów, dzięki życzliwej pomocy dyrekcji i nauczycieli IV LO oraz PSP nr 2. W warsztatach tych, zorganizowanych dwukrotnie, uczestniczyło 124 uczniów.

 Praktyczna realizacja projektu odbywała się na licznych spotkaniach nauczycieli - szkolnych koordynatorów - z uczniami w szkołach i wymagała częstych wizyt na cmentarzu.

             Efektem tych prac jest opracowanie 1.764 uproszczonych kart ewidencyjnych najstarszych nagrobków cmentarza oraz wykonanie ponad 7 tys. zdjęć wspomnianych obiektów historycznych z 46 najstarszych kwater cmentarza.

 

            W imieniu SKOZCw Radomiu serdecznie dziękuję współorganizatorom projektu:

- Radomskiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli,
- Parafii Rzymsko-Katolickiej św.Wacława w Radomiu,
- Urzędowi Miasta Radomia,
oraz WUOZ-Delegatura w Radomiu za życzliwe wsparcie naszych działań.

 Janusz Wieczorek
Wiceprzewodniczący SKOZC w Radomiu
(pomysłodawca projektu i jego koordynator).

 

Free Joomla Lightbox Gallery
Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license