Renowacje na radomskim cmentarzu rzymskokatolickim

Ruszyły prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego przeprowadzi w tym roku odnowę neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Kędzierskich.

Tegoroczne prace renowacyjne na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej, ruszyły 27 maja. Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego powierzył wykonanie prac renowacyjnych, neoklasycystycznego nagrobka Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Kędzierskich, pracowni konserwatorskiej Urszuli Krawczyk.

- Dzięki hojności osób odwiedzających radomską nekropolię rzymskokatolicką, w czasie naszych kwest, możemy w tym roku zrealizować renowację dwóch nagrobków: Marianny Niedźwieckiej oraz postumentu dzieci Stasia i Luci Kędzierskich – mówi Sławomir Adamiec, wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego w Radomiu.

- Tegoroczne prace konserwatorskie, to bardzo kosztowne inwestycje, wymagające nie tylko dużego zaangażowania środków społecznych, ale i specjalistycznej wiedzy konserwatorskiej i historycznej oraz uzgodnień z zarządcą cmentarza, biurem konserwatora zabytków i wykonawcą. Dlatego bardzo dziękujemy za materialne wsparcie naszych działań społecznych i wspólne dzieło odnowy. Obydwa pomniki zostaną oddane przez pracownię konserwatorską 15 października, tak abyśmy w dniach Wszystkich Świętych, wspólnie mogli podziwiać dzieło odnowy i naszej troski o piękno duchowe oraz materialne sztuki sepulkralnej, na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej - dodaje Adamiec.

Postument Marianny Niedźwieckiej wykonany jest z piaskowca, nakryty piękną urną w kształcie kielicha, zaś cokół nagrobka zwieńczony czterema frontonami i pokryty jest licznymi ornamentami, płaskorzeźbami z bogatą symboliką nagrobną.

Kamienny pomnik nagrobny Marianny Niedźwiedzkiej, jest jednym z najstarszych na radomskiej nekropoli i pochodzi z I poł. XIX w. i znajduje się w bardzo złym stanie. Dalsze pozostawanie obiektu w obecnych warunkach ekspozycji, bez podjęcia interwencji konserwatorskiej niosłoby ryzyko pogłębienia istniejących zniszczeń i powstania szeregu nowych. Demontaż obiektu oraz kompleksowa konserwacja obiektu pozwoli zabezpieczyć go przed dalszą degradacją i przywrócić pierwotny stan.

Drugi z obiektów poddanych tegorocznej renowacji, to nagrobek dzieci Stasia i Luci Kędzierskich, złożony z figurki dziecka z wapienia pińczowskiego oraz cokołu w formie skałek z piaskowca rejonu kieleckiego, usytuowanym na piaskowcowej podstawie w formie stopnia. Obiekt nie posiada żadnej izolacji poziomej oddzielającej go od podłoża. Stopień częściowo przykrywa ziemia, a rosnące w niewielkiej odległości drzewo oplata go swymi korzeniami. Pomnik nagrobny dzieci Kędzierskich pochodzi z początków XX w.

Autor: red

 

Website template designed by Hurricane Media under GNU v2 license